Tài chính ngân hàng

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

bảo hiểm bancassurance
  

Ngân hàng đua nhau bán bảo hiểm nhân thọ

Không ít nhân viên ngân hàng vì áp lực chỉ tiêu và hoa hồng hấp dẫn đã nghĩ ra nhiều

Ngành hàng nào sẽ thống lĩnh thị trường với các thương vụ M&A năm 2018?
   

Ngành hàng nào sẽ thống lĩnh thị trường với các thương vụ M&A năm 2018?

Soon Comments Off on Ngành hàng nào sẽ thống lĩnh thị trường với các thương vụ M&A năm 2018?

Thương vụ M&A Sabeco hôm qua, ông Seek Yee Chung, công ty Baker&McKenzie không bình luận về cơ hội hay

Chia sẻ kinh nghiệm vòng phỏng vấn tại các ngân hàng
  

Chia sẻ kinh nghiệm vòng phỏng vấn tại các ngân hàng

Soon Comments Off on Chia sẻ kinh nghiệm vòng phỏng vấn tại các ngân hàng

Trước khi đi phỏng vấn tại ngân hàng, mình luôn luôn chuẩn bị trước các tài liệu quan trọng cũng