Chính sách mới

CHÍNH SÁCH MỚI

Doanh nghiệp có tiếp tục "tránh" việc tăng mức đóng BHXH từ 1/1/2018
  

Doanh nghiệp có tiếp tục “tránh” việc tăng mức đóng BHXH từ 1/1/2018

Soon Comments Off on Doanh nghiệp có tiếp tục “tránh” việc tăng mức đóng BHXH từ 1/1/2018

Bắt đầu từ ngày 01/01/2018, chính sách mới về mức lương căn cứ đóng BHXH sẽ có hiệu lực. Theo

Những điều cần biết về quy định mới về thuế VAT năm 2018
   

Những điều cần biết về quy định mới về thuế VAT năm 2018

Soon Comments Off on Những điều cần biết về quy định mới về thuế VAT năm 2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số